Marilena Oprișanu

Politica de confidentialitate

I. Informații generale

S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. este conştientă de importanţa protejării informaţiilor colectate despre Dvs., în mod special acele informaţii capabile să vă identifice ca individ („informaţii personale”). Acest document guvernează modul în care colectăm şi utilizăm aceste informaţii. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: facturarea produselor solicitate, expedierea lor la adresa/adresele specificate de dumneavoastră și trimiterea, prin e-mail numai cu acordul Dvs., de informații despre produsele aflate in site-ul www.marilenaoprisanu.ro.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, sediul S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. din Bucuresti, Sector 3, Bdul. Burebista Nr. 1. Această Politică ar trebui verificată periodic pentru a fi la curent cu orice modificări.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii marilenaoprisanu.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul S.C. Holistik Team Consulting S.R.L., precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizarii Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. Holistik Team Consulting S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. Holistik Team Consulting S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

In cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru administrarea Site-ului;

• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. prin intermediul Site-ului;

• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. Holistik Team Consulting S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@marilenaoprisanu.ro

CONSIMTAMANT  PRIVIND  PRELUCRAREA  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL in conformitate cu Regulamentul UE 679 / 2016

1. Operator de date cu caracter personal:

S.C. Holistik Team Consulting S.R.L., J40/15649/2015, CUI 35357147, telefon 0742179435

Punct de Lucru: Bucuresti, Sector 3, Bdul. Burebista Nr. 1, Bl. D15, Sc.4, Parter, Ap. 106

2. Temei juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal:

Regulamentul UE 679/2016, Art. 6, alin.(1), litera a)

3. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal :

Prestarea serviciilor solicitate de Dvs. si oferite de S.C. Holistik Team Consulting S.R.L.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal:

 Dumneavoastra ( persoana care solicita serviciul ) si S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. ca prestator

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal se pastreaza pe perioada de functionare a S.C. Holistik Team Consulting S.R.L.,SAU pana la data retragerii Consimtamantului Dvs.

6. Retragerea Consimtamantului:

Retragerea Consimtamantului se face prin aceeasi metoda folosita la acordarea acestuia, adica completarea aceleiasi declaratii la Punctul de Lucru al S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. unde acesta a fost acordat initial. Aveti dreptul sa va retrageti in orice moment Consimtamantul. Retragerea acestuia nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza Consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

7. Drepturile Dvs, ca persoana vizata:

S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. respecta drepturile persoanelor vizate in conformitate cu Art. 12 la 22 din Regulamentul UE 679/2016 in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, precum si dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Va puteti exercita drepturile in raport cu S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. printr-o solicitare scrisa, datata si semnata, depusa la Punctul de Lucru al S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. unde a fost acordat initial Consimtamantul.

8. Datele cu caracter personal prelucrate manual de S.C. Holistik Team Consulting S.R.L. cu scopul prestarii serviciului solicitat de Dvs sunt:

Nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, data nasterii, date privind sanatatea ( tratamente, analize, evaluari specifice destinate descrierii starii clinice ), in cadrul consultatiei la cabinet:date electrofiziologice semnificative specifice evaluarii in sistemul TANITA,Escan Diagnostic

9. Optiuni si raspunderi:

Aveti posibilitatea prin Consimtamant de a va exprima acordul sau refuzul referitor la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal necesare prestarii serviciului solicitat de Dvs., refuzul impiedicand prelucrarea datelor privind serviciul solicitat. Daca dati acest Consimtamant in numele unei terte persoane, este raspunderea Dvs. sa obtineti acordul respectivei persoane si sa ii comunicati informatiile privind prelucrarea datelor personale, inclusiv cum sa isi exercite drepturile stipulate la pct. 7.

PRIN PREZENTUL CONSIMTAMANT IMI DECLAR LIBER SI INFORMAT ACORDUL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.